Rejestracja została już zakończona.

Formularz rejestracyjny szkół i bibliotek
do udziału w Wielkiej Lidze Czytelników


Pełna nazwa szkoły / biblioteki publicznej:
miasto:
adres(ulica, numer, kod pocztowy):
województwo: powiat:

telefon:
e-mail:


Dane głównego koordynatora ze szkoły / biblioteki:

imię:
nazwisko:
telefon:
e-mail:
powtórz e-mail:
hasło:


Adres e-mail koordynatora oraz hasło prosimy zapamiętać. Będą potrzebne do logowania na stronie.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego do III Ogólnopolskiego Konkursu "Wielka Liga Czytelników" jest jednoznaczne wyrażeniem zgody przez koordynatorów pierwszego etapu (wypełniających wniosek) na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie "Wielka Liga" oraz Koordynatorów Wojewódzkich do celów realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Administratorem otrzymanych danych jest Stowarzyszenie „Wielka Liga”, z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w projekcie. Ponadto uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej w celach organizacyjnych związanych z konkursem oraz informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością Stowarzyszenia "Wielka Liga".